Om Bålbromatte

Maggan-balbromatteJag heter Margareta Lindberg, undervisar i matematik i år 6-9. Jag har byggt denna webbplats tillsammans med Emil Wickman, skolans IKT-utvecklare. Sidans medlemmar är de elever i år 6-9 som behöver lite extra när det gäller matematik, de är de elever som är ”laget”. Utan dem hade det inte funnits någon ”Bålbromatte”.

Jag tycker matematik är roligt och utmanade. Många elever håller med mig, men alla gör inte det. En del elever tycker att matematik är svårt. De behöver få se och höra vissa genomgångar flera gånger. Därför gör jag korta små filmer om matematik. Min webbplats är främst till för de elever som behöver lite extra repetition. Självklart får andra elever, föräldrar och kollegor gärna också använda sig av sidan.

Jag utgår från kursplanen i matematik, Lgr 11, och spelar in olika filmer för de olika årskurserna. Eleverna kommer även med önskemål. Jag har svårt att motstå när en elev frågar om jag inte kan spela in en film om ett speciellt avsnitt. Målet är att höja kunskapsnivån. Jag spelar i huvudsak in filmerna själv, men har även låtit elever spela in egna filmer. Det vill jag utveckla mera.

Alla filmer på hemsidan har jag, eller någon av mina elever, gjort. Dessa verk sprids via licensen Creative commons

Varför borde mitt bidrag vinna? Egentligen har jag ju redan vunnit. Jag har lärt mig massor och fått bra respons från eleverna. Jag vill göra matematiken lite roligare och underlätta inlärningen. Jag tycker att mitt bidrag visar att man kan göra ganska mycket med små medel. Lektionstiden är begränsad. Detta är ett sätt att ge eleverna mera undervisning på ett flexibelt och lättillgängligt sätt.

Från början var jag helt beroende av Emil Wickman, jag kunde ingenting. Nu är jag självgående. Genom att filma mina genomgångar får jag tänka ett steg till. Vad ska jag ta upp, hur kan jag visa det bäst och vad behöver eleverna? Jag har lärt mig att släppa lite på prestigen. Jag gör så gott jag kan, med den tid jag har. Ibland blir det toppenbra och ibland lite mindre bra. Men det är så jag är i klassrummet. Allt blir inte perfekt varje gång, även om önskan finns.