Kapitel 5, ”Chans och risk”

Film om sannolikhet. Jag visar med hjälp av tärningar och spelkort.

En film om sannolikheter. Jag repeterar lite ifrån föregående film, men visar hur stor chans det är med ett visst utfall vid upprepande försök.

En film som visar hur jag räknar med sannolikheter med hjälp av Ahlgrens bilar.

En film om sannolikhet och träddiagram. Du får lära dig hur du räknar ut sannolikheten att en händelse ska inträffa med hjälp av ett träddiagram.