Kapitel 4, ”Procent med bråk”

En film om procent. Visar sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform.

I denna film visar jag hur du kan räkna ut 1 %, 3 % eller 25 % av något.

En film om bråk. Visar hur du kan förkorta och förlänga bråk. Jag ber om ursäkt för bildkvalitén.