Kapitel 3 Geometri år 6

En film där vi bekantar oss med rektangeln och triangeln.
Vi lär oss beräkna rektangelns och triangelns omkrets och area.