Kapitel 3, år 7 ”Geometri”

En film om vinklar och hur du mäter med gradskiva.

En film som visar olika trianglar, och hur vi kan räkna ut hur många grader vinklarna är.