Kapitel 4, Algebra, år 7

En film om hur du kan lösa ekvationer med ”fingermetoden”.

En film om förenkling av uttryck.

En film om ekvationslösning med ”balansmetoden”.

Ytterligare en film om ekvationslösning med ”balansmetoden”.