Kapitel 1, ”Tal”

En film om positionssystemet. Om ental, tiondelar, hundradelar och tusendelar.

Ytterligare en film om tiondelar, hundradelar och tusendelar.