Kapitel 1 ”Tal”

En film om tiosystemet och decimaltal.