Kap 3, ”geometri” år 9

En film om olika rymdgeometriska kroppar. Du får veta vad de heter och hur de ser ut.

En film om hur du räknar ut rätblockets volym och cylinderns volym.

En film om enhetomvandling, längdenheter, areaenhet och volymenhet.

En film som tar upp mer om volymenhetsomvandlingar.