Elevfilmer

Här är en film om tal i potensform, gjord av Felicia Karlsson och Matilda Thorström. Vårterminen 2014.

Här är en film om tal i grundpotensform, gjord av Albin Ulvebring och Johanna Bergman. Vårterminen 2014.